Go Viral Aşgabat
28-29-njy iýul
“Go Viral” diýmek:
  • Göz gamaşdyryjy sebitleýin çäreler
  • Merkezi Aziýanyň we ABŞ-nyň innowatorlary
  • Täze aň-bilim
  • Pikirdeşler bilen gürrüňdeşlikler
  • Networking
  • Şahsy we hünär taýdan kämilleşmek üçin platforma
Gün tertibi

Мы опубликуем программу в ближайшее время, следите за нашими обновлениями!

Çykyş edijiler

Спикеры будут объявлены в ближайшее время, следите за нашими обновлениями!