KG Кыргызстан Спикеры

Арген Дарманов

Кыргызстандын киберспорт жамаатын негиздегендердин бири, IT-тармагында долбоор менеджери
Технологиялар