Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Bibijan Abdullaýewa

Mediýa
Targetolog, SMM hünärmenleriň halypasy, bloger, telekeçi. 14 ýaşyndan bäri marketing bilen we 3 ýyldan bäri SMM bilen meşgullanýar. Telekiçilere maslahatlary berýär, erkin işgärleri taýýarlaýar. 5 welaýatda maslahatlary bilen çykyş edýär.