Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Merjen Saparmyradowa

Kross-sektor
Programma inženeri, "TechWomen'19" stipendiýasynyň ýeňijisi, "Sanly Bilim" okuw merkeziniň we "Sepgit" platformasynyň düýbüni tutujysy we direktory. “Launch Life Coding Bootcamp” taslamasynyň, "TechYouth Bootcamp" maksatnamasynyň we "DigiWomen Camp" maksatnamasynyň utgaşdyryjysy.