KG Кыргызстан Спикеры

Елена Казиначикова

IT академиясынын башкы менеджери.
Маркетинг, автоматташтыруу жана бизнес процесстерин оптималдаштыруу боюнча адис
Технологиялар