KG Кыргызстан Спикеры

Алтынай Мамбетова

Журналист жана data-аналитик, Кыргызстандын Дата мектебинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Дата-журналистика жана гендердик  data-коммуникация боюнча курстардын автору
Бизнес