KG Кыргызстан Спикеры

Фатима Якупбаева

Адвокат, корпоративдик юрист, укуктук аудитор. «В рамках закона» компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, башкаруучу өнөктөшү. "Милдет-бот" виртуалдык юристтин жаратуучусу
Бизнес