KG Кыргызстан Спикеры

Медер Ахметов

Сүрөтчү, куратор жана MUSEUM көркөм тобунун мүчөсү, SILK (Кыргызстандагы социалдык инновациялар лабораториясы) изилдөө тобунун мүчөсү
Маданият