Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Wepa Mälikgulyýew

Biznes
ABŞ-nyň halkara ösüşi agentliginiň Türkmenistanda telekeçiligi we biznes gurşawy ösdürmek taslamasynyň hemişelik wekilliginiň müdiri. Wepa, hünär ýolunyň aglaba bölegini (19 ýylyň 12-si) ABŞ-nyň halkara ösüşi agentliginiň we Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda maliýeleşdirýän ykdysady ösüş taslamalaryny dolandyrmak bilen meşgullanýar. Wepa, şeýle hem, Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň prezidenti, Merkezi Aziýa boýunça Kembrij forumynyň gözleg işgäri we Kembrij uniwersitetiniň Ykdysady ösüş boýunça magistr taslamasynyň uçurymy.