Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Georgiý Aslanýan

Mediýa
“Turkmenportal” internet neşiriniň habarlar bölüminiň redaktory. Žurnalist, sport ýazyjysy. Mediýa pudagynda 7 ýyldan gowrak tejribä eýe. Türkmenistan hakynda birnäçe wideolaryň awtory. Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynda (TDH) we Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginiň mahabat bölüminde işlän.