KZ Қазақстан Спикеры

Пакизат Сайлаубекова

Эколог және эко белсенді, Recycle Birge эко-қозғалысының тең негізін қалаушы
Бизнес