Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Iskander Kerimow

Biznes
Sosial we işewürlik başarnyklary we sanly marketing boýunça telekeçi we geňeşçi. Iskander, Lebap Elde öndürilen önümleriniň eksport taslamasynyň ýerli elektron söwda geňeşçisi. 2022-nji ýylda ABŞ-nyň ilçihanasynyň kiçi grantlar maksatnamasy bilen bilelikde işsiz aýallara girdeji getirýän sosial endikleri we senetleri öwretmek üçin sosial taslama durmuşa geçirdi. 2016-njy ýylda Tebigat Renkleri markasyny esaslandyrdy. Bu söwda marka ajaýyp tebigy daşlardan we ýokary hilli aksessuarlardan elde ýasalan şaý-sepleri we esbaplary öndürmek bilen meşgullanýar.