Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Röwşen Gowşakow

Tehnologiýa
2009-dan bäri Adobe jemgyýeti bilen işleýär. 50 müňden gowrak auditoriýaly grafik dizaýner-blogger. 100-den gowrak brend döreden