Спикеры Go Viral Ош 2023

Эркайым Алиева

Медиа
Контент-менеджерка, авторка медиапроекта “Сүйлө. Тартынба!”