Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Maral Hudayberdyyewa

Tehnologiýa
Dolandyryjy, TechWomen’18 maksatnamasynyň uçurymy, @GDG & WTM Ashgabat jemgyýetiň esaslandyryjysy, Türkmenistanda Technovation maksatnamasynyň dolandyryjysy.