KG Кыргызстан Спикеры

Чолпон Аламанова

Прикладдык сүрөтчү, курак мектебинин негиздөөчүсү, Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, АКИ Байкоочу кеңешинин мүчөсү, "Эко-курак" долбоорунун негиздөөчүсү
Маданият