KG Кыргызстан Спикеры

Алтынай Карасаева

Медицина илимдеринин доктору, профессор, үч жогорку билим, юрист жана биоэтик
Медиа