Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Greg Baford

Medeniýet
Greg Buford aýaly Dana bilen Aşgabatda ýaşaýan Amerikaly ýazyjy we dünýä syýahatçysy. Onuň edebi eserlerine “Arwahlara tans etdirmek” (2017) romany we “Kept: Hindistanda Amerikan öý hojalykçysy” (2019) we “Kept: Pariždäki Amerikan öý hojalykçysy” (2022) gülkünç ýatlamalar eserleri degişlidir. Häzirki wagtda ol Türkmenistandaky durmuşy barada ýatlama eserini ýazýar. Greg Dominikan Respublikasynda, Ýaponiýada, Hindistanda, Fransiýada, Kambojada we Şweýsariýada ýaşady we ol dünýämizi we ondaky halklar barada öwrenmegi örän söýýär.