KG Кыргызстан Спикеры

Чолпон Дюйшеева

IT Академиясында кесипке багыт берүү жана окутуу боюнча адиси. AIESEC эл аралык жаштар уюмунун Кыргызстандагы филиалынын жетекчиси. Билим берүүдөгү жана жаштардын потенциалын ишке ашыруудагы игрофикациянын энтузиасты
Технологиялар