KG Кыргызстан Спикеры

Екатерина Смоляева

Python-иштеп чыгуучусу жана 10+ жылдык тажрыйбасы бар мугалим. IT Академиясынын методисти. Заманбап окутуу медтодикалар боюнча адис, психологиянын жана нейро илимдеринин энтузиасты
Технологиялар