Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Tatýana Postnowa

Mediýa
Kopiraýter (Ýazyjy) we SMM. 7 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda bilermenler, täjirçilik web-sahypalar hem-de millionlarça tomaşaçysy bolan blogerler üçin tekstleri düzüp gelýär. Rossiýaly, Ukrainaly, Germaniýa we ABŞ-ly işewürler iş alyp barýar.