Go Viral Aşgabat2023 Çykyş edijiler

Batyr Berdiýew

Mediýa
Aragatnaşyk we kontent boýunça hünärmen. Žurnalistika, kontent döretmek we aragatnaşyk ugurlarynda 7 ýyldan gowrak tejribesi bolmak bilen türkmen dilinde onlaýn kontentiň döredilmegini öňe sürýär. Batyr reňkli+ onlaýn neşiriniň esaslandyryjysy. Dokumental film düşürmek we surat bilen gyzyklanýar.