Go Viral Şymkent (KZ)

Думан Смаков

Медиа
Бұл сессияда біз AI арқылы жасалған жалған ақпараттың әртүрлі формаларын талқылаймыз: дипфейк, жалған ақпараттық мақалалар және манипуляцияланған суреттер. Әр түрдің мысалдары олардың әсерін және әртүрлі контексттерде қалай қолданылатынын көрсетеді. Талқылау барысында контент құрудағы AI-ға қатысты этикалық дилеммаларды, соның ішінде келісімге, құпиялылыққа және ықтимал зиянға қатысты мәселелерді қарастырамыз. Сонымен қатар біз жасанды интеллект арқылы жасалған контент саласында бағыттауға мүмкіндік беретін медиасауат машықтарын дамытуды талқылаймыз.