KG Кыргызстан Спикеры

Юлиан Худоложкин (44G)

Музыкант, көптөгөн долбоорлорго катышкан. Алардын ичинде: Культура, ЕММ, UNRAVE, UNSOUND жана башкалар
Маданият